SMF & SPV opravy

Prevádzame opravy hydromotorov SMF a hydrogenerátorov SPV priamo na mieste výmenným systémom. Náš servisný pracovník Vám vymení Vašu chybnú súčiastku za u nás zgenerálkovanú

—Spôsob opravy

- demontáž a montáž hydromotorov a hydrogenerátorov
- výmena poškodených hadíc a trubiek
- nadstavenie tlakov
- komlpetné otestovanie a zhonotenie stroja

- Doba opravy : 6 - 8 hodín
- Záruka : SPV & SMF - 8 mesiacov

- Oprava zahŕňa :

- generálnu opravu hydromotorov a hydrogenerátorov - výmena
poškodených hadíc a trubiek - nadstavenie tlakov
- demontáž a montáž SMF a SPV - výmena DHP krúžkov
- výmena filtrov hydraulickej nádrže


Naši pracovníci boli vyškolení priamo vo firme SAUER, výrobcu hydrauliky a vlastnia certifikát na opravy hydraulických čerpadiel. Jednou z podmienok firmy SAUER bolo aj zakúpenie skúšobného testovacieho
zariadenia na kontrolu kvality prevedených opráv, aby naša firma vedela pre zákazníkov zaručiť, že od nás odchádza výrobok, ktorého parametre musia dosahovať hodnoty nového.